Ouderschapsplan

Kinderen scheiden niet

Bij The Divorce Office staat een goed ouderschapsplan voorop, de mediator van The Divorce Office staat u als ouders daarin graag bij en verwijst indien gewenst door naar onze deskundigen om u en uw kinderen extra ondersteuning te bieden.
Het ouderschapsplan is een verplichte regeling waarin ouders die gaan scheiden afspraken vastleggen over hun minderjarige kinderen. Het maakt hierbij niet uit of de ouders getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen. Alleen ouders die samenwonen maar geen gezamenlijk ouderlijk gezag over hun kinderen hebben, zijn niet verplicht een ouderschapsplan op te stellen.Sinds 1 maart 2009 is het ouderschapsplan verplicht bij een scheiding. Het ouderschapsplan schrijft voor dat de verzorgende ouder de band met de andere ouder bevordert. Het is namelijk in het belang van het kind dat het contact heeft met beide ouders. Het uitgangspunt is dat beide ouders na de scheiding verantwoordelijk blijven voor de kinderen.

U mag zelf met uw ex-partner bepalen hoe u invulling geeft aan de afspraken uit het ouderschapsplan. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

- hoe de ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen of het recht en de verplichting tot omgang met de kinderen   regelen
- hoe de ouders elkaar informatie geven over hun minderjarige kinderen;
- de kosten van de verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen (kinderalimentatie).

http://www.rvdk.nl/over_de_raad/brochures/index.aspx
Brochure 'Als ouders uit elkaar gaan'
 

Bel voor een vrijblijvend adviesgesprek: 0900 - 3486723 (lokaal tarief)