Zakelijke aspecten echtscheiding

 Scheiden betekent ook met elkaar zakelijke afspraken maken over:

  • de kinderen
  • de woning
  • alimentatie
  • de verdeling van de boedel
  • pensioen

Bij The Divorce Office maken we indien gewenst gebruik van onze eigen deskundigen om zo voor partijen de zakelijke belangen goed te behartigen. Naast mediator van The Divorce Office zijn Anne Marie van Doorn en Petra Horvat Financieel Planners om u desgewenst ook ondersteuning te bieden op  financiëel gebied.                                                                            
                                                                                                                                     


Bel voor een vrijblijvend adviesgesprek: 0900 - 3486723 (lokaal tarief)