Scheiden en pensioen

Hoe wordt het ouderdomspensioen verdeeld na een scheiding?

U en uw ex-partner hebben volgens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) allebei recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Het maakt daarbij niet uit of u getrouwd bent in gemeenschap van goederen of dat u huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden heeft afgesloten.

De pensioenuitvoerder betaalt het verdeelde ouderdomspensioen rechtstreeks uit aan u en uw ex-partner. De rechter hoeft hierover geen beslissing te nemen. Om dit te kunnen doen, moet de pensioenuitvoerder wel van uw scheiding op de hoogte zijn. U moet daarom de pensioenuitvoerder binnen 2 jaar na de scheiding het formulier "Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen" toesturen.
Als u het formulier niet binnen 2 jaar na de scheiding naar de pensioenuitvoerder stuurt, hoeft de pensioenuitvoerder het pensioen niet te verdelen. Uw ex-partner heeft dan nog steeds recht op zijn of haar deel. U moet uw ouderdomspensioen na pensionering dan zelf onderling verdelen.

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl
Of download het formulier:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/documenten-en-publicaties/brochures/2009/10/06/formulier-mededeling-van-scheiding-in-verband-met-verdeling-van-ouderdomspensioen.html 

Bel voor een vrijblijvend adviesgesprek: 0900 - 3486723 (lokaal tarief)