Scheiden en kinderen

Ouderlijk gezag

Gescheiden ouders houden het gezag over de kinderen. Als één van de ouders niet voor de kinderen kan zorgen of hen slecht behandelt, kan één van de ouders het gezag krijgen over de kinderen. Ook kan een niet-ouder, bijvoorbeeld een nieuwe partner, met de ouder het ouderlijk gezag krijgen. 

Kinderen

Voor kinderen en ouders is het wettelijk bepaald dat zij recht hebben op omgang met elkaar. Vaak zijn ouders het met elkaar eens over de vraag, bij wie de kinderen blijven. Meestal heeft de ouder die werkt niet voldoende tijd om de dagelijkse verzorging en opvoeding van de kinderen op zich te nemen. Ook de kinderen hebben zelf vaak een voorkeur. Het is belangrijk dat u in elk geval erg voorzichtig met de belangen van de kinderen omspringt. Bedenk dat een kind door de echtscheiding als zodanig niet geschokt hoeft te raken, maar wel geschokt zal worden door het feit, dat zijn ouders niet in staat zijn op redelijke wijze met elkaar uit deze problemen te komen. Ook is het belangrijk dat een kind niet het gevoel kan krijgen schuldig te zijn aan de echtscheiding van zijn of haar ouders.

Er moeten afspraken gemaakt worden over bij wie het kind of de kinderen gaan wonen, eventueel co-ouderschap, omgangsregeling en de toekomstige gezamenlijke opvoeding. The Divorce Office heeft op basis van haar ervaring een ouderschapsplan ontwikkeld, dat u helpt bij het maken van uitgebreide afspraken rondom uw kinderen.

Bel voor een vrijblijvend adviesgesprek: 0900 - 3486723 (lokaal tarief)