Scheiden en alimentatie

Alimentatie

Man en vrouw zijn verplicht elkaar en de kinderen te onderhouden. Deze verplichting blijft ook bestaan na de echtscheiding. Het vaststellen van de hoogte van partner- en kinderalimentatie gebeurt via de zgn. Trema normen, normen die rechters in Nederland met elkaar hebben vastgesteld. Indien u onderling afspraken maakt over de hoogte en duur van de alimentatie bent u vrij om van deze normen af te wijken. The Divorce Office raadt u echter aan altijd eerst een onafhankelijke alimentatieberekening te laten maken alvorens onderling tot afspraken te komen.

Kinderalimentatie is een onderhoudsplicht van ouders jegens hun minderjarige kinderen tot zij 21 jaar zijn. De hoogte van de kinderalimentatie wordt bepaald op basis van inkomen, de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen.

De hoogte van de partneralimentatie is afhankelijk van de draagkracht van de alimentatieplichtige en de behoefte van de alimentatiegerechtigde. Overigens bij samenwoners is in principe geen sprake van partneralimentatieverplichting.

De partneralimentatie eindigt wanneer de afgesproken periode voorbij is, maar bijvoorbeeld ook in het geval de onderhoudsgerechtigde gaat samenwonen als ware zij gehuwd, of wanneer deze hertrouwt.
Partners kunnen afzien van partneralimentatie, echter wanneer een van de partners later in de Bijstand geraakt, kan sprake zijn van 'Bijstandsverhaal'.

Omdat elk jaar de lonen wijzigen moeten ook de alimentatiebedragen jaarlijks worden aangepast. De minister van Justitie stelt elk jaar in november daarvoor een percentage vast. De beschikking met toelichting wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Met dit percentage wijzigen automatisch alle vastgestelde alimentatiebedragen (zowel kinder- als partneralimentatie) op 1 januari van het jaar daarop (indexering), of ze nu door de rechter zijn vastgesteld of door partijen zelf zijn afgesproken.

Indexeringspercentages kunt u terugvinden op www.rijksoverheid.nl

Het LBIO is gespecialiseerd in het innen van zowel partneralimentatie als kinderalimentatie https://www.lbio.nl

Bel voor een vrijblijvend adviesgesprek: 0900 - 3486723 (lokaal tarief)