Hoe werkt een scheiding?

Reden aanvragen echtscheiding

U kunt in Nederland een echtscheiding aanvragen als uw huwelijk duurzaam ontwricht is. Dit is de enige reden die de Nederlandse wet geeft voor echtscheiding. Er is sprake van duurzame ontwrichting, als de verhouding binnen uw huwelijk zo moeilijk is geworden, dat het niet lukt om langer bij elkaar te blijven.

Samen of alleen indienen verzoekschrift echtscheiding

Het verzoekschrift kunt u samen met uw partner indienen.Het is verstandig, zowel financieel als emotioneel, om samen te gaan scheiden. Dit betekent niet dat beide partners het vooraf eens hoeven te zijn over het eventuele besluit tot scheiding, wel dat u beiden bereid bent om samen met de mediator te bespreken wat de situatie is en wat de mogelijkheden zijn. De mediator van The Divorce Office coördineert de scheiding samen met onze deskundigen.Als u dat niet wilt, of als dat onmogelijk is, kunt u het alleen doen. Bij een eenzijdig verzoek zorgt uw advocaat ervoor dat binnen 14 dagen na indiening bij de rechtbank een kopie van uw verzoekschrift bij uw partner wordt bezorgd. Als u een eenzijdig verzoek om echtscheiding indient, kan het zijn dat uw partner hier bezwaar tegen heeft. Hij kan dan verweer voeren tegen de scheiding. Bij een eenzijdig verzoek heeft u beiden een advocaat nodig, vaak raken partijen dan in een juridische strijd verwikkeld.

Voordelen van samen scheiden met een mediator:

- directe communicatie
- geen vecht scheiding, geen onodige escalaties, eventuele geschillen worden besproken met de mediator
- de verdeling van de gezamenlijke eigendommen gebeurt in overleg
- juridische procedure en kosten worden beperkt omdat clienten zelf het tempo kunnen aangeven, en tezamen gebruik   maken van een mediator
- het welzijn van de kinderen staat voorop, zodat u samen met de mediator een ouderschapsplan kunt opstellen


 

Bel voor een vrijblijvend adviesgesprek: 0900 - 3486723 (lokaal tarief)